„Symulacja biznesu – warsztaty kompetencji przedsiębiorczych”

Informacje ogólne

Projekt „Symulacja biznesu – warsztaty kompetencji przedsiębiorczych” realizowany jest w okresie od 01.09.2016r. do 28.02.2017r. i finansowany jest ze środków Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Cel ogólny projektu:

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji z zakresu przedsiębiorczości wśród 200 uczniów szkół ponadgimnazjalnych (liceów, techników, zasadniczych szkół zawodowych) z terenu województwa lubelskiego poprzez realizację warsztatów z przedsiębiorczości i konkursu na Biznes Plan.

Cele szczegółowe projektu:

Grupa docelowa projektu występuje w dwóch wymiarach:

Zadania podjęte w ramach projektu

  1. Warsztaty z przedsiębiorczości – prowadzenie przedsiębiorstwa symulacyjnego
    Organizowane w siedzibie Fundacji OIC Poland (ul. Gospodarcza 26, Lublin) w sali komputerowej z dostępem do Internetu, czas trwania warsztatów – 6 godzin lekcyjnych na jedną grupę, harmonogram warsztatów zostanie uzgodniony ze Szkołą i zawarty w podpisanym Porozumieniu.
  2. Konkurs na Biznes Plan
    Na zakończenie cyklu warsztatów zostanie zorganizowany konkurs na Biznes Plan z nagrodami dla uczniów za najlepsze prace tj. tablety, dyski przenośne, słuchawki do komputera, dyplomy oraz publikacje książkowe.